Επιτυχής συνδιοργάνωση FABSPACE 2.0 εκπαιδεύσεων

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου FabSpace 2.0, στο οποίο συμμετέχει το ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ, έργο που έχει ως στόχο την πρόσβαση φοιτητών, ερευνητών και νέων επιστημόνων σε τεχνολογίες παρατήρησης της γης, διεξήγαγε δύο σεμινάρια (17/4/2018 & 8/5/2018) hands on. Τα σεμινάρια χαρακτηρίζονται με επιτυχή συμμετοχή πέραν των  25…