Δημιουργία σύγχρονων 3Δ υποβάθρων από δεδομένα LIDAR για την έξυπνη και ασφαλή διαχείριση βιομηχανικών περιοχών

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στη χρήση 3Δ νεφών σημείων που προέρχονται από εναέρια συστήματα LIDAR για την 3Δ ανακατασκευή και αποτύπωση περιοχών, όπως και για την αυτόματη εξαγωγή και κατάτμηση αντικειμένων ενδιαφέροντος. Τα LIDAR δεδομένα αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος σημείων με πληροφορία θέσης Χ, Υ,…

Μέθοδοι ανίχνευσης μεταβολών για την χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου.

Η ταχεία χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φαινόμενα μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel 1 και 2 από το πρόγραμμα Copernicus της ESA καθώς αποτελούν αξιόπιστη λύση σε πληθώρα…

3Δ ανακατασκευή αποτύπωση σύνθετων αστικών περιοχών μέσω εναέριων εικόνων

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της γεωπληροφορικής και ειδικότερα της όρασης υπολογιστών και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας, παρέχει νέα εργαλεία και αυτοματοποιημένες λύσεις για εφαρμογή σε μελέτες Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Κτηματολογίου κ.ά., που σχετίζονται με εντοπισμό αλλαγών χρήσεων γης, αστική ανάπτυξη, εντοπισμό των αυθαίρετων κατασκευών, σύνταξης φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων του χώρου…

Ολοκληρωμένα Εμπορικά Έργα

  1.   2010 : Hexagon Geospatial Lab Software Sale for OTE group 2.    2011 : Dadia Forest Natura Area Fire Disaster Mapping using VHR Satellite Imagery Coverage for WWF 3.    2011: DTM country coverage for Protergia 4.    2012 : Smartplant for the coal mine of Megalopolis 5.    2012 : Apollo…