Έκδοση του πρώτου ενημερωτικού φυλλαδίου για το έργο D^2EPC

H Geosystems Hellas με χαρά ανακοινώνει την έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου για το πρόγραμμα HORIZON 2020 D^2EPC. Το φυλλάδιο προσφέρει μία καθολική εικόνα της αρχιτεκτονικής συστήματος του D^2EPC, των δομικών…