Έργα – Εφαρμογές

Η Geosystems-Hellas δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει και παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση σε έργα και εφαρμογές:

  • Τλεπισκόπησης και διαχείρησης δορθφορικών δεδομένων
  • Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR
  • GIS αναλύσεις και Web-GIS εφαρμογές

 

Ενδεικτικές εφαρμογές: