Η Ομάδα μας

Η Βασιλική Χαραλαμποπούλου είναι Γεωλόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 και εργάστηκε σε μελετητικά έργα Κτηματολογίου, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας ως το 2001. Μετά το 2001 εξειδικεύτηκε σε διαχείριση πελατών σε επίπεδο presales/sales/aftersales σε σύνθετα έργα με χρήση τεχνολογιών της HEXAGON Geospatial εντός και εκτός Ελλάδας.  Έχει εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό, μάρκετινγκ, έρευνα, διαχείριση πελατών και ειδικών λογαριασμών, και από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην GEOSYSTEMS HELLAS SA στην οποία είναι συνιδρυτής. Έχοντας σχεδόν είκοσι χρόνια εμπειρία διαθέτει ικανότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης των τάσεων της αγοράς και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών με ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Διαθέτει εξαιρετικές οργανωτικές, διαχειριστικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας. Έχει ενεργό ρόλο σε προγράμματα της ESA, του EARSC  και του GEO. Έχει συμμετάσχει στα έργα , NFOFRAS, INDES MUSA, 5DMUPLIS, SEN4RUS αλλά και σε πολλά εμπορικά έργα. Τα τελευταία δύο έτη προσφέρει και υπηρεσίες συμβούλου για τεχνολογικά θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων & WebGIS, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, γεωδαισίας και τεχνολογιών περιβάλλοντος στη  Global LLC για εταιρείες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα.

Ο Ευάγγελος Μαλτέζος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π. και Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. Επίσης είναι από το 2014 ως και σήμερα υποψήφιος διδάκτωρ στον Τομέα Τοπογραφίας-Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας στη σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. ενώ παράλληλα εργάζεται από το 2015 ως και σήμερα στην εταιρία GEOSYSTEMS HELLAS. Επιπρόσθετα, είναι ένας από τους κύριους μηχανικούς debuggers των λύσεων ERDAS Imagine για χρήση δεδομένων Sentinel και  εφαρμογών change detection. Εκτός από την εμπειρία του ως μηχανικός επι τόπου του έργου και μηχανικός μελετητής, έχει συμμετάσχει ενεργά σε 3 ερευνητικά προγράμματα (5dMuPLIS, INDES – MUSA και State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies). Τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στις τεχνολογίες για την   αυτόματη ανίχνευση αντικειμένων ενδιαφέροντος και την τρισδιάστατη ανακατασκευή τους από εναέρια, επίγεια και δορυφορικά δεδομένα όπως και εφαρμογές αυτόματης ανίχνευσης μεταβολών. 

Ο Χρήστος Κοντόπουλος αποφοίτησε το 2015 από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και ομάδες ερευνητών, στους τομείς της τηλεπισκόπησης και της φωτογραμμετρίας και έχει εμπειρία σε περιβαλλοντικές εφαρμογές γεωπληροφορικής, αλλά και στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας, σε εφαρμογές που αφορούν το περιβάλλον και τις γεωεπιστήμες, με έμφαση στην επεξεργασία και την αξιοποίηση υπερφασματικών δορυφορικών δεδομένων. Από το Σεμπτέμβριο του 2017  εργάζεται στην Geosystems – Hellas S.A., ως μηχανικός εφαρμογών ψηφιακής τηλεπισκόπησης και επίγειας, εναέριας και δορυφορικής φωτογραμμετρίας, ενώ εξειδικεύεται στην επεξεργασία και ανάλυση πολυφασματικών, υπερφασματικών και δεδομένων όπως επίσης και δεδομένων  LIDAR και SAR.

Η Σοφία Φυδάνη είναι Γεωπόνος με κατεύθυνση Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 2012, όπου έλαβε επίσης τον Μεταπτυχιακό τίτλο  του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Ορεινών Λεκανών Απορροής με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης και Ευφυών Συστημάτων το 2015. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής της είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής. Από το 2014 εργάζεται στην GEOSYSTEMS HELLAS ως υπεύθυνη marketing και διαχείρισης πελατών και ως τεχνική υποστήριξη σε θέματα γεωπληροφορικής. Έχει συμμετάσχει στα έργα ACRITAS, NFOFRAS, INDES MUSA και είναι τεχνικός υπεύθυνος εκ μέρους της εταιρίας στο έργο SEN4RUS.

Η Κώστα Αλεξάνδρα είναι πολιτικός μηχανικός με κατεύθυνση στην Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2017, όπου έλαβε επίσης τον Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη», το 2018. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής της είναι θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Από το 2019 εργάζεται στην GEOSYSTEMS HELLAS ενώ συμμετέχει και στο ερευνητικό πρόγραμμα “REmote SEnsing techniques for ARCHaeology” (RESEARCH), Marie Skłodowska-Curie – RISE, Horizon-2020.

Ο Ηλίας Γεωργίου είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (1994) με μεταπτυχιακές σπουδές στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπησης (UCL, 1995-1996). Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκινά κατά τη διάρκεια των σπουδών στην εταιρεία GEOMET ΕΠΕ σε μελετητικό αντικείμενο συναφή με την Τοπογραφία, τη Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση. Κατά τη στρατιωτική του θητεία (1997-1998) έχει καθήκοντα Αξιωματικού Τοπογράφου-Παρατηρητή στο σύνταγμα πυροβολικού στην 80 ΑΔΤΕ καθώς και προϊστάμενος τοπογραφικού τμήματος στην 80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/5. Εργάστηκε σε εταιρείες γεωπληροφορικής (Infotop ΑΕ, 1999 – Ζ/Ι Imaging ΕΠΕ 1999-2004) και από τα τέλη του 2004 έως και σήμερα είναι και ελεύθερος επαγγελματίας. Βασική επαγγελματική του δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση εργασιών γεωπληροφορικής ανεξαρτήτου κλίμακας, έκτασης και είδους αντικειμένου. Ειδικότερα έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων που αφορούν ευρύ εύρος αντικειμένου όπως επεξεργασίας εικόνας, φωτογραμμετρίας, επίγειων και εναερίων σαρωτών Lidar, τηλεπισκόπησης, χωρικών και μη βάσεων δεδομένων, ποικίλων και συνδυαστικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, γεωδαισίας, τοπογραφίας, βυθομετρίας, διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου γεωδεδομένων καθώς και συγγραφή και αξιολόγηση σχεδίων ποιότητας. Από το 2010 συνεργάζεται με την GEOSYSTEMS HELLAS ως τεχνικός σύμβουλος για θέματα γεωπληροφορικής, φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπησης. Έχει συμμετάσχει στο έργο 5DMUPLIS και σε πολλά εμπορικά έργα.