Δημοσιεύσεις

EGU 2018, “Copernicus Sentinels for Urban Planning in Russia: First results from the SEN4RUS Project” Nektarios Chrysoulakis (1), Thomas Esch (2), Anna Sazanova (3), Guy Feishman (4), Mahmut Cavur (5), Christian Feigenwinter (6), Vassiliki Charalampopoulou (7), Zina Mitraka (1), Sebnem Dusgun (5), and Eberhard Parlow (6), (1) Foundation for Research…

IMAGINE UAV

Το IMAGINE UAV 1.4.0 αποτελεί ένα νέο εργαλείο το οποίο ενσωματώνεται ως επέκταση (Add-On) στο λογισμικό ERDAS IMAGINE 2016. Τελικά προϊόντα: Νέφος σημείων (point cloud), ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας (DSM/DEM) και ορθοφωτομωσαϊκό (mosaic) της περιοχής ή του αντικειμένου ενδιαφέροντος κάνοντας χρήση των ληφθέντων εικόνων και των δεδομένων GPS/INS. Αυτόματη δημιουργία φωτογραμμετρικών στερεοζευγών και σημείων σύνδεσης για…

Leica RCD30 for UAV

Η επιταγή για επαγγελματικά UAV-βασιζόμενα σε παραγωγή χαρτογραφικών λύσεων ακριβείας αυξάνεται παγκοσμίως. Για εμάς και τους συνεργάτες μας η λύση της χαρτογράφησης με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ακριβής, και να αποτελεί μέρος μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας.  Δείτε περισσότερα..