Συνεργάτες

 

        Geomatics (Cyprus) Ltd  (Αποκλειστικός Συνεργάτης Kύπρου) 

   Geosystems Gmbh  (Αποκλειστικός Συνεργάτης Γερμανίας) 

 

                     

              Hexagon Geospatial                                      Hexagon Airborne                                                 Metrica

                                                                                               

                     e-geos                                                              Earth-i                                                         Geoserve