Προφίλ

Η GEOSYSTEMS HELLAS S.A. [GSH] ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 και αποτελεί το πλέον πρόσφατο μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου GEOSYSTEMS EU GROUP.

Σήμερα, η [GSH] είναι μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με μειοφηφικό μετοχικό κεφάλαιο στην Γερμανική OHB SE., που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων διαστημικών συστημάτων

Η [GSH] σήμερα απασχολεί πλήρως 12 υψηλής ειδίκευσης μηχανικούς (κύρια ομάδα) και ένα δίκτυο επαγγελματιών που συμμετέχουν ανά καιρούς σε βάση έργου, με δυναμική συμμετοχή στον κατάντη τομέα του διαστήματος.

Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019, ISO 14001:2015.

 

Τεχνογνωσία


Η [GSH] δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  1. Εμπορικά ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των λύσεων λογισμικού  Hexagon Geospatial και Hexagon Airborne ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο σε θέματα Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης, Γεωδαισίας και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, δουλεύοντας παράλληλα με Μεγάλα Δεδομένα.
  2. Επικεντρώνοντας σε βιομηχανικά έργα που καλύπτουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην αγορά του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών Παρατήρησης της Γης και Πλοήγησης, ανάπτυξης επιχειρήσεων και υποστήριξης Διαχείρισης Έργων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο όσον αφορά την ενσωμάτωση σύνθετων ζητημάτων όπως η Παρατήρηση της Γης, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και δίκτυα 4/5G. Συμμετέχει σε έργα υπηρεσιών, Enterprise Solutions/Smart M.Apps και τεχνολογικές τάσεις Έξυπνων Πόλεων/IoT.
  3. Συμμετέχοντας σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης με βάση την παραπάνω τεχνογνωσία. Η [GSH] εργάζεται σε εμπορικά έργα Περιβάλλοντος, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Έρευνας και Ανάπτυξης για τη διαχείριση της γης, τη διαχείριση κρίσεων και την Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (οδηγία INSPIRE).  Η εταιρεία εμπλέκεται έντονα σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, Big Data και Data Fusion και τεχνικές Machine Learning/Deep Learning για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Big Data Analysis, Data Fusion, ML/DL – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων & Λογισμικών), καθώς και στη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών (Μεταδεδομένα, Προδιαγραφές δεδομένων, Κοινή χρήση δεδομένων και παρακολούθηση και αναφορά). Επιπλέον, διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία όσον αφορά τον καθορισμό λειτουργικών απαιτήσεων/σεναρίων στους τομείς της ανταλλαγής/διαμοιρασμού δεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο.

 

Όραμα


H [GSH] είναι ένας κορυφαίος εθνικός πάροχος τεχνολογιών πληροφοριών από το 2009, που οδηγούν την παραγωγικότητα και την ποιότητα σε γεωχωρικές και βιομηχανικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Μετά το 2014, λειτουργεί παγκοσμίως σε τομείς υψηλής αξίας και τεχνολογίας που εστιάζουν στο να βοηθήσουν τους πελάτες να εκμεταλλευτούν νέες τεχνολογίες και τρόπους διαχείρισης. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της έχει αποκτηθεί από την εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος έργων. Οι λύσεις ενσωματώνουν αισθητήρες, λογισμικό, γνώσεις τομέα και ροές εργασίας πελατών σε έξυπνα οικοσυστήματα πληροφοριών τα οποία παρέχουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα ζωτικών βιομηχανιών. Τα μοτίβα αλλαγών που διαμορφώνουν τον κόσμο μας είναι τόσο ισχυρά που οι επιπτώσεις τους ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε παρόμοιο από το παρελθόν μας. Πλεονεκτήματα στην αξιοποίηση εικόνων, την επεξεργασία, την οπτικοποίηση και τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων για την κάλυψη ενός ευρύτερου φάσματος αναγκών των πελατών στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σημαντικότερα από ποτέ.

Η ομάδα της [GSH] δεσμεύεται να μεταφέρει τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία πέρα από την πρόβλεψη, στην προετοιμασία και την προσαρμογή για την επιρροή του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος ώστε, τελικά, να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ του τι είναι και τι πρέπει να είναι. “Αυτό ονομάζουμε ως μορφή της προόοδου. Τη μορφή των πραγμάτων που θα έρθουν”. Ο χρήστης είναι η πρόκληση. Πρόκληση είναι η μετάφραση των απαιτήσεων του χρήστη στην τεχνολογία.

 

Ευρωπαϊκή Παρουσία


Η [GSH] είναι μέλος του EARSC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιχειρήσεων Τηλεπισκόπησης), της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και χρηματοδοτούμενο μέλος του si-Cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) από το 2014. Η [GSH] είναι επίσης μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion).

Μέλος του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Μέλος του Group on Earth Observations (GEO Post-2025).

Μέλος του ΣΕΚΠΥ.

Μέλος των:

Μετάβαση στο περιεχόμενο