Προφίλ

Η GEOSYSTEMS HELLAS S.A. [GSH] είναι μία ελληνική SME που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων για την Παρατήρηση της Γης. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 και αποτελεί το πλέον πρόσφατο μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου GEOSYSTEMS EU GROUP.

Η [GSH] δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  • Εμπορικά ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των λύσεων λογισμικού  Hexagon Geospatial και Hexagon Airborne ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο σε θέματα Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης, Γεωδαισίας και Περιβαλλοντικού Ελέγχου, δουλεύοντας παράλληλα με Μεγάλα Δεδομένα. Η [GSH] επικεντρώνεται σε βιομηχανικά έργα που καλύπτουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην αγορά του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών Παρατήρησης της Γης και Πλοήγησης, ανάπτυξης επιχειρήσεων και υποστήριξης Διαχείρισης Έργων.
  • Συμμετέχοντας σε έργα υπηρεσιών, Enterprise Solutions/Smart M.Apps και τεχνολογικές τάσεις Έξυπνων Πόλεων/Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).
  • Συμμετέχοντας σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης με βάση την παραπάνω τεχνογνωσία.

 

Τεχνογνωσία


Η [GSH] είναι μία SME που σήμερα απασχολεί δώδεκα υψηλής ειδίκευσης μηχανικούς και ένα δίκτυο επαγγελματιών που συμμετέχουν ανά καιρούς σε βάση έργου. Η [GSH] εργάζεται σε εμπορικά έργα Περιβάλλοντος, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και Έρευνας και Ανάπτυξης για τη διαχείριση της γης, τη διαχείριση κρίσεων και την Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (οδηγία INSPIRE). Η εταιρεία εμπλέκεται βαθιά σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, Big Data και Data Fusion για εθνικά προγράμματα καθώς και στη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών (μεταδεδομένα, προδιαγραφές δεδομένων, κοινή χρήση δεδομένων και παρακολούθηση και αναφορά). Επιπλέον, διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία όσον αφορά τον καθορισμό λειτουργικών απαιτήσεων/σεναρίων στους τομείς της ανταλλαγής/διαμοιρασμού δεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο.

Bασικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες:

  1. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας που προσφέρουν υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικής και διαχείρισης στον τομέα του διαστήματος
  2. Τεχνικές Μεγάλων Δεδομένων, Σύντηξης και Ανάλυσης Δεδομένων, Μηχανικής και Ανάλυσης καθώς και Μηχανικής Συστημάτων και Λογισμικού.
  3. Τεχνικές και εφαρμογές Εναέριας Lidar 3D παρακολούθησης, υπηρεσίες βαθμονόμησης αισθητήρων
  4. Έξυπνες/Ασφαλείς πόλεις
  5. Μπλε/Πράσινη Ανάπτυξη – παρακολούθηση και εφαρμογές
  6. GIS/WebGIS

 

Η [GSH] κατέχει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 που καλύπτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους τομείς της τεχνογνωσίας.

 

Όραμα


H [GSH] είναι ένας κορυφαίος εθνικός πάροχος τεχνολογιών πληροφοριών από το 2009, που οδηγούν την παραγωγικότητα και την ποιότητα σε γεωχωρικές και βιομηχανικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Μετά το 2014, λειτουργεί παγκοσμίως σε τομείς υψηλής αξίας και τεχνολογίας που εστιάζουν στο να βοηθήσουν τους πελάτες να εκμεταλλευτούν νέες τεχνολογίες και τρόπους διαχείρισης. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της έχει αποκτηθεί από την εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος έργων. Οι λύσεις ενσωματώνουν αισθητήρες, λογισμικό, γνώσεις τομέα και ροές εργασίας πελατών σε έξυπνα οικοσυστήματα πληροφοριών τα οποία παρέχουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα ζωτικών βιομηχανιών. Τα μοτίβα αλλαγών που διαμορφώνουν τον κόσμο μας είναι τόσο ισχυρά που οι επιπτώσεις τους ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε παρόμοιο από το παρελθόν μας. Πλεονεκτήματα στην αξιοποίηση εικόνων, την επεξεργασία, την οπτικοποίηση και τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων για την κάλυψη ενός ευρύτερου φάσματος αναγκών των πελατών στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σημαντικότερα από ποτέ.

Η ομάδα της [GSH] δεσμεύεται να μεταφέρει τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία πέρα από την πρόβλεψη, στην προετοιμασία και την προσαρμογή για την επιρροή του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος ώστε, τελικά, να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ του τι είναι και τι πρέπει να είναι.

 

Ευρωπαϊκή Παρουσία


Η [GSH] είναι μέλος του EARSC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιχειρήσεων Τηλεπισκόπησης), της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και χρηματοδοτούμενο μέλος του si-Cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) από το 2014.