Πρόσθετα ERDAS για το ArcGIS

Τα «Πρόσθετα ERDAS για το ArcGIS» είναι απλά, προσιτά προϊόντα για τη δημιουργία επιπέδων με χαρακτηριστικά βασισμένων σε εικόνες, ξεκλειδώνοντας τη δύναμη της τηλεπισκόπησης και της στερεοφωτογραμμετρίας μέσα στο περιβάλλον ArcGIS.

erdas extensions for arcgis thumbnail

Δυνατότητες:

 • Στερεοφωτογραμμετρία στο ArcGIS
  Το Stereo Analyst για το ArcGIS σάς επιτρέπει να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά 3D στις εικόνες σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ακρίβεια των χαρακτηριστικών που συλλέγετε.
 • Επεξεργασία εδάφους απευθείας στο GIS
  Το ERDAS Terrain Editor για το ArcGIS σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα αρχεία εδάφους σας μέσω ενός περιβάλλοντος στερεοπροβολής, με παράλληλη ενημέρωση των συνόλων δεδομένων στο Geodatabase Terrain.
 • Εύκολη συλλογή σκεπών
  Χρησιμοποιώντας τα έτοιμα πρότυπα στο εργαλείο Feature Assist for ArcGIS, μπορείτε να συλλέξετε οποιαδήποτε σύνθετη σκεπή σε δευτερόλεπτα
 • Semi-Global Matching (SGM)
  Εξαγωγή 3D νεφών σημείων από φωτογραμμετρικά δεδομένα.
 • Επισκόπηση φωτογραμμετρίας
  Μετατρέψτε μεγάλες ποσότητες πρωτογενών χωρικών δεδομένων σε εκμεταλλεύσιμη μορφή.

Δείτε Περισσότερα…

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Υπεύθυνοι:

Σταύρος Χλωροκώστας
Surveying Engineer NTUA, Hexagon Geospatial Solutions Technical Support

     s.chlorokostas@geosystems-hellas.gr
       +30 2102846144-145

Μετάβαση στο περιεχόμενο