Έργα – Εφαρμογές

Η Geosystems-Hellas δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει και παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση σε έργα και εφαρμογές:

 • Τηλεπισκόπησης και διαχείρισης δορυφορικών δεδομένων
 • Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR
 • GIS αναλύσεων και Web-GIS

 

Ενδεικτικές Εφαρμογές


 

Άλλα ολοκληρωμένα έργα της GSH


 1. 2010 : Hexagon Geospatial Lab Software Sale for OTE group
 2. 2011 : Dadia Forest Natura Area Fire Disaster Mapping using VHR Satellite Imagery Coverage for WWF
 3. 2011: DTM country coverage for Protergia
 4. 2012 : Smartplant for the coal mine of Megalopolis
 5. 2012 : Apollo WMS, WFS, WPS for the i-BEC, Interbalkan Environment Center
 6. 2013 : Hexagon Geospatial Photogrammetry Lab Software Sale for Department of Lands and Surveys, Cyprus Ministry of Interior
 7. 2012-13 : Bathymetric GIS maps for Greece and Mediterranean Region, for the Creation of Application and Supply of Equipment for the Interconnection of a Fisheries Monitoring Center for the PORT AUTHORITY BODY via COSMOS BUSINESS SYSTEMS
 8. 2012-13 : “Supply of equipment and software and creation of a web content management system” under the Action “Educational approach to natural disasters in the aspect of digital technologies” (Technological Educational Institute of Kavala), http://geospatial.intergraph.com/Company/News/NewsReleases/13-07-29/Kavala_Institute_of_Technology_Enhances_Disaster_Management_in_Greece.aspx
 9. 2013-15:  MOA Greek Payment Authority of Common Agricultural Policy (C.A.P.) Aid Scheme, participation to : a) OPS 302037, Lot 7:  Integrated Mapping System with production and use of the country coverage of soil   maps & b) OPS 302037, Lot 6: Remote Sensing and photo-interpretation services for  agriculture  disaster policy
 10. 2014 : “AUTONEST – Automated Telemetric applications for operational monitoring in Nestos River Basin”, Web Geo portal. This project relates to the development of a Web Process Service (WPS), using models made in advanced desktop RS environment for Classification, NDVI, Flood model, etc.
 11. 2014 : InSAR Time Series with Atmospheric Estimation Model (InSAR TS + AEM), Pafos District, for the Geological Survey Department, time series SAR images 1992-2012
 12. 2014 : “FORMAZIONE CARTA TECNICA IN FORMA DIGITALE DELL’ ISOLA DI SANTORINI for the customer Universita degli Studi di Napoli Federico II Napoli
 13. 2014-2015 : Geoportal Upgrading and Geographic Information Systems Implementation in the Region of Crete
 14. 2015 : 10cm RGBNIR airborne Stereo Imagery Coverage and processes for the Integrated Information System for the Promotion of Cultural and Tourist Product of the Ionian Region, Islands using Information Technology and Communications, of the Operational Program/WEST GREECE-PELOPONNESE-IONIAN OF ISLANDS 2007-2013
 15. 2017-2018 : LiDAR & RGB 10 cm mapping for road construction in the Republic of Moldova via Obermeyer 
 16. Ε65
  Η Geosystems Hellas ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διενέργεια αποτύπωσης τοπογραφικού υποβάθρου με χρήση συστήματος LiDAR παράλληλα με αεροφωτογράφιση, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών αντιπλημμυρικής θωράκισης περιοχών του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) τις οποίες έχει αναλάβει η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65». 
 17. Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία και παρέδωσε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Austrian Archaeological Institute) τον Φεβρουάριο του 2021 τα προϊόντα τρισδιάστατης αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Αιγείρας. Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε τη διενέργεια 3D αποτύπωσης με σύστημα LiDAR και αεροφωτογράφιση και παρήγαγε ως τελικά προϊόντα ορθοφωτογραφίες και ορθομωσαϊκό πολύ υψηλής ανάλυσης της περιοχής, καθώς και ταξινομημένο και έγχρωμο νέφος σημείων. Σημειώνεται ότι η χωρική ανάλυση για τις εικόνες είναι 5cm ενώ η πυκνότητα των σημείων στο νέφος είναι 15 σημεία/m2
 18. ΓΥΣ DSW700
  Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συντήρηση του φωτογραμμετρικού σαρωτή Leica DSW700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). 
 19. Ευρωπαϊκά Συστήματα Αισθητήρων Α.Ε.
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία  την προμήθεια λογισμικού στο πλαίσιο ανάπτυξης συστήματος παρατηρητηρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης με τηλεπισκοπικά δεδομένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για την λειτουργία Κεντρικού Εξυπηρετητή, πέντε σταθμών εργασίας Windows και ενός σταθμού εργασίας Tiler. 
 20. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1&2
  ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε, το Νοέμβριο 2021, με επιτυχία τις υπηρεσίες «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Χαρτογράφηση της Διαχρονικής Εξέλιξης του Δέλτα του Ποταμού Έβρου με την Αξιοποίηση Δορυφορικών Εικόνων» για το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα ‘Έβρου και Σαμοθράκης. Ειδικότερα στο πρώτο τμήμα της σύμβασης έγινε εγκατάσταση και παραμετροποίηση των λογισμικών επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων και χαρτοσύνθεσης σε σταθερούς υπολογιστές και ταμπλέτες (tablets). Παράλληλα έγινε εκπαίδευση των εργαζομένων του Φορέα στα παραπάνω λογισμικά και παραδόθηκε εγχειρίδιο χρήσης. Στο δεύτερο τμήμα της σύμβασης δημιουργήθηκαν χάρτες μεταβολών για το χρονικό πλαίσιο 2000 έως 2020, με τη χρήση ελεύθερων και εμπορικών δορυφορικών δεδομένων. Τέλος έγινε εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα στον εντοπισμό διαχρονικών αλλαγών με χρήση αυτών των χαρτών. 
 21. ΟΠΕΚΕΠΕ
  Η Geosystems Hellas, το Νοέμβριο του 2021 ανέλαβε την αναβάθμιση των υπαρχόντων λογισμικών Hexagon Geospatial του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και την προμήθεια νέων λογισμικών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο