Πρόσθετα ERDAS IMAGINE

ATCOR Workflow
Το ATCOR (ATmospheric CORrection) Workflow πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE το οποίο παρέχει προηγμένο αλγόριθμο dehaze καθώς και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής.

 

IMAGINE DSM Extractor
Το IMAGINE DSM Extractor ενσωματώνει αραιές και πυκνές μηχανές εξαγωγής εδάφους που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες επεξεργασίας και ακρίβειας, προσφέροντας βελτιωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία για το μοντέλο επιφάνειας, αξιοποιώντας ένα οπλοστάσιο εργαλείων μοντελοποίησης υψομέτρου.

 

IMAGINE Terrain Editor
Ένα εκτεταμένο σύνολο εργαλείων για την επεξεργασία των δεδομένων του εδάφους σας που καλύπτονται απευθείας από ένα στερεοσκοπικό ζεύγος εικόνων.

 

IMAGINE Photogrammetry (formerly LPS)
Μετατρέψτε αποτελεσματικά τις πρωτογενείς εικόνες σε ακριβείς και αξιόπιστες ορθοανηγμένες εικόνες, μοντέλα εδάφους ή σύννεφα σημείων με δεκάδες μοντέλα και μοντέλα RPC.

 

IMAGINE Expansion Pack
Προηγμένα εργαλεία για ρεαλιστικό 3D, υποστήριξη NITF, εξαγωγή ραντάρ DEM, συλλογή στερεοσκοπικών χαρακτηριστικών, ανίχνευση αλλαγών βάσει οδηγού και αυτοματοποιημένη αναγωγή εικόνας σε εικόνα.

 

IMAGINE Defense Productivity Module
Το DPM επεκτείνει τη δύναμη των ERDAS IMAGINE και IMAGINE Photogrammetry στις παλαιές και αναδυόμενες πηγές National Technical Means (NTM) και πηγές τακτικών εικόνων, υποστηρίζει επιχειρηματικές λύσεις για αναλύσεις εικόνων και γεωχωρικές αναλύσεις και προσφέρει βελτιωμένες ροές εργασιών για την αμυντική κοινότητα.

 

IMAGINE Objective
Το IMAGINE Objective παρέχει διαισθητική, αντικειμενοστραφή ταξινόμηση εικόνας πολλαπλής κλίμακας και δυνατότητες εξαγωγής χαρακτηριστικών για αξιόπιστη κατασκευή και διατήρηση ακριβούς γεωχωρικού περιεχομένου. Με το IMAGINE Objective, εικόνες και γεωχωρικά δεδομένα όλων των ειδών μπορούν να αναλυθούν για να δημιουργήσουν χαρτογράφηση έτοιμη για εισαγωγή σε περιβάλλον GIS.

Δείτε Περισσότερα…

 

IMAGINE SAR Feature extraction
Το IMAGINE SAR προσφέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία SAR δεδομένων -συμπεριλαμβανομένης της μείωσης θορύβου, ανίχνευσης στόχων, αλλαγών χρωματικής κωδικοποίησης, εξαγωγής χαρακτηριστικών με επιλογή χρήσης μηχανικής εκμάθησης-για την τελική δημιουργία ενός προϊόντος με χρήσιμη πληροφορία.

 

IMAGINE SAR Interferometry
Το IMAGINE SAR Interferometry είναι ένα ενιαίο, οικονομικά αποδοτικό εργαλείο που ενσωματώνει πλήρως τις προηγμένες συμβολομετρικές δυνατότητες του ERDAS IMAGINE, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης αλλαγών συνοχής, της ανάλυσης αλλαγής χρονοσειρών, της χαρτογράφησης μετατόπισης σε επίπεδο εκατοστού και της εξαγωγής ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

Δείτε Περισσότερα…

 

ERDAS Engine
Η ERDAS Engine ενισχύει τα ERDAS IMAGINE και IMAGINE Photogrammetry, επιτρέποντάς τους να διανέμουν απαιτητικές σε πόρους διαδικασίες μεταξύ πολλαπλών σταθμών εργασίας ή πολλαπλών πυρήνων σε έναν μόνο σταθμό εργασίας, έτσι ώστε πολλαπλές διαδικασίες να μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.

Δείτε Περισσότερα…

 

Spatial Modeler SDK
Μια εργαλειοθήκη C++ για τη δημιουργία, την τροποποίηση και την εκτέλεση ροών εργασίας σε γεωχωρικά δεδομένα. Παρέχεται με συνδρομή στο Hexagon Geospatial Developer Network.

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Υπεύθυνη:

Λίνα Καραγιάννη
Surveying Engineer NTUA, Hexagon Geospatial Solutions Technical Support

email: l.karagianni@geosystems-hellas.gr
tel: +30 2102846144-145

Μετάβαση στο περιεχόμενο