Η Ομάδα μας

ff Η Βασιλική Χαραλαμποπούλου είναι Γεωλόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 και εργάστηκε σε μελετητικά έργα Κτηματολογίου, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας. Από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην SA, προσφέροντας υπηρεσίες συμβούλου και λύσεις σε τεχνολογικά θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων & WebGIS, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης. Ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος έχει καθιερώσει μεθοδολογίες και στρατηγικές κερδίζοντας πολλές συνεργασίες και ευρή πελατολόγιο. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διάφορους  διεθνείς οργανισμούς όπως EARSC, , CNR, , NASA, ISA, UNESCO, FIG, OGC κτλ και πανεπιστήμια, τοπικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής των τους σε H2020 και Interreg έργα. Το 2012 ίδρυσε στην εταιρεία το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με επιτυχία, αναλαμβάνοντας επίσης πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα υπό την επίβλεψή της. Είναι επίσης υπεύθυνη για την κατανομή ρόλων και ευθυνών στην εταιρεία.
ss Ο Χρήστος Κοντόπουλος έιναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα και ερευνητικές ομάδες στους αναφερόμενους τομείς και έχει εμπειρία σε εφαρμογές φωτογραμμετρίας, ανάλυσης δεδομένων LIDAR, κτηματολογίου αλλά και αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας. Η κύρια εξειδίκευσή του περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης (Machine Learning- Deep learning) για την ταξινόμηση δεδομένων παρατήρησης της γης και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά άλλα εμπορικά έργα, ως ειδικός τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, που ασχολείται με την επεξεργασία και την ανάλυση πολυφασματικών και υπερφασματικών οπτικών δεδομένων, δεδομένων καθώς και δεδομένων LIDAR και . Είναι υπεύθυνος για τις λύσεις HXG Geospatial: ERDAS και πρόσθετα, APOLLO και MAP-X. Είναι project manager για τα έργα METEORA και BLENDED: Synergetic use of Blockchain and Deep Learning for Space Data projects
dd Η Κατερίνα Φωτίου είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ είναι και μεταπτυχική φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορικής, επίσης στο ΕΜΠ. Τα κύρια ενδιαφέροντα της σχετίζονται γενικά με την επιστήμη της Φωτογραμμετρίας και ειδικότερα με τη δημιουργία και χρήση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους για την εξαγωγή πληροφοριών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και η τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με την ανάλυση χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία των Συστήματων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas από το 2019. Είναι υπεύθυνη για την παροχή οπτικών δεδομένων από την PLANET και τη SKYWATCH.
jm Ο Ιωάννης Μαρουφίδης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΜΠΣ ΕΜΠ – ΠΑΠΕΙ «Τεχνοοικονομικά Συστήματα». Τα κύρια επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην όραση υπολογιστών και τη μηχανική μάθηση. Έχει εκπονήσει τη διπλωματική του άσκηση σχετικά με τον εντοπισμό και την κατάτμηση αερολυμάτων σε ατμοσφαιρικές μετρήσεις lidar. Εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas από το 2020.
kostasσ Ο Κωνσταντίνος Φωκέας αποφοίτησε το 2017 από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Την τρέχον περίοδο ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και της ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και ομάδες ερευνητών, στους τομείς της τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης.
O Αλέξανδρος Παρασκευάς  είναι Γεωγράφος με κατεύθυνση Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπισης. Φοιτά στα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) από το 2015. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής και χαρτογράφισης. Το 2019 διεξήγαγε την πρακτική του στη GEOSYSTEMS HELLAS ως τεχνικό προσωπικό αλλά και για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών του εθνικού κτηματολογίου στα πλαίσια της κοινοπραξίας που συμμετέχει η εταιρεία. H εξειδίκευσή του είναι στην επιλογή και επεξεργασία SAR δεδομένων.
georgia Η Γεωργία Στεργίου είναι Μαθηματικός του ΕΚΠΑ, από το 2017, ενώ επίσης κατέχει το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», ΕΚΠΑ-ΠΑΔΑ, από το 2019. Οι βασικοί τομείς ενασχόλησής της εστιάζουν στην επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση εικόνας και προτύπων και τη μηχανική μάθηση. Έχει εκπονήσει τη διπλωματική της εργασία με περιεχόμενο τη μοριακή μοντελοποίηση. Από το 2021, εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas.
ik Ο Ηλίας Γεωργίου είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ, 1989-1994). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπησης (UCL, 1995-1996). Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκινά κατά τη διάρκεια των σπουδών του δουλεύοντας παράλληλα με τη φοίτηση του στη σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών στην εταιρεία GEOMET ΕΠΕ σε μελετητικό αντικείμενο συναφή με την Τοπογραφία, τη Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση. Ακόλουθα εργάζεται σε εταιρείες γεωπληροφορικής (Infotop ΑΕ, 1999 – Ζ/Ι Imaging ΕΠΕ 1999-2004). Από τα τέλη του 2004 έως και σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός καθώς και συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα εταιριών ως διαχειριστής στην εταιρεία γεωπληροφορικής Digital Earth ΕΠΕ.  Βασική επαγγελματική του δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση εργασιών γεωπληροφορικής ανεξαρτήτου κλίμακας, έκτασης και είδους αντικειμένου.  Είναι μέλος σε διάφορους σχετικούς επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς όπως το Τεχνικό επιμελητήτιο Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρόνομων και Τοπογράφων Μηχανικών, Photogrammetric Society London, American Sociey for Photogrammetry and και αλλού. Στους ανωτέρω φορείς έχει συμμετάσχει σε ημερίδες με άρθρα, παρουσιάσεις καθώς και με φυσική παρουσία. Διακρίσεις του είναι το Βραβείο Λαμπαδαρείου Ακαδημίας Αθηνών (1997), Hart Prize, University College London – Session 1995-96, Certificate of Appreciation, Intergraph 2003.