Η Ομάδα μας

Βασιλική (Μπέττυ) Χαραλαμποπούλου – CEO


ffείναι Γεωλόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 και εργάστηκε σε μελετητικά έργα Κτηματολογίου, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας. Από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην GEOSYSTEMS HELLAS SA, προσφέροντας υπηρεσίες συμβούλου και λύσεις σε τεχνολογικά θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων & WebGIS, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης. Ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος έχει καθιερώσει μεθοδολογίες και στρατηγικές κερδίζοντας πολλές συνεργασίες και ευρή πελατολόγιο. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διάφορους  διεθνείς οργανισμούς όπως EARSC, ESA, CNR, ESA, NASA, ISA, UNESCO, FIG, OGC κτλ και πανεπιστήμια, τοπικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε H2020 και Interreg έργα. Το 2012 ίδρυσε στην εταιρεία το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με επιτυχία, αναλαμβάνοντας επίσης πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα υπό την επίβλεψή της. Είναι επίσης υπεύθυνη για την κατανομή ρόλων και ευθυνών στην εταιρία.

 

Χρήστος Κοντόπουλος – CTO


ssείναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα και ερευνητικές ομάδες στους αναφερόμενους τομείς και έχει εμπειρία σε εφαρμογές φωτογραμμετρίας, ανάλυσης δεδομένων LIDAR, κτηματολογίου αλλά και αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας. Η κύρια εξειδίκευσή του περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης (Machine Learning – Deep learning) για την ταξινόμηση δεδομένων παρατήρησης της γης και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά άλλα εμπορικά έργα, ως ειδικός τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, που ασχολείται με την επεξεργασία και την ανάλυση πολυφασματικών και υπερφασματικών οπτικών δεδομένων, δεδομένων UAV καθώς και δεδομένων LIDAR και SAR. 

 

Ειρήνη Μαρίνου – Project Manager


sofia fidani photo

είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Αθηνών. Η διπλωματική που εκπόνησε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σχετίζεται με μετρήσεις Γεω-ραντάρ για τον ακριβή εντοπισμό θαμμένων γραμμικών στόχων. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ολλανδία, στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στο πρόγραμμα “Earth Structure and Dynamics” και πιο συγκεκριμένα στο “Physics of Deep Earth and Planets”. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εκπόνησε την διπλωματική της εργασία, όπου ασχολήθηκε με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων για την μοντελοποίηση ενός αστεροειδή μέσω χρήσης ραντάρ. Παρ’ όλο που η εξειδίκευσή της εστιάζεται στην γεωφυσική, το ενδιαφέρον της για τις μεθόδους τηλεπισκόπησης είναι αξιοσημείωτο. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια της πρακτικής της, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2022 ως project manager.

 

Αδαμαντίνη (Μάντη) Πατούλια – Project Controller


Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο Fintech. Έχοντας εργαστεί κυρίως σε ελληνικές τράπεζες και συνεργαστεί με πολυεθνικές εταιρείες, έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στη δημιουργία και προώθηση φυσικών και digital προϊόντων retail banking, την στοχοθέτηση και δημιουργία πλάνων ενεργειών και πωλήσεων, τη διαχείριση ομάδας και τη διαχείριση σχέσεων συνεργατών. Κατέχοντας θέσεις ευθύνης τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα προγράμματα πιστότητας πελατών και το customer experience, καθώς και με τη διαχείριση agile έργων. Στη διαχείριση έργων, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με project programming, business processes και portfolio management. Κατέχει πτυχίο στο Marketing από το Ulster University, UK και έχει λάβει πιστοποίηση στο Advanced Project Management από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2020. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από τον Δεκέμβριο του 2023.

 

Λίνα Καραγιάννη – Geoinformatics Engineer, Hexagon Geospatial Solutions Sales & Technical Support 


είναι απόφοιτη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών της μέσω του ΔΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠ. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας δημιούργησε διαδικτυακούς χάρτες για την οπτικοποίηση του περιεχομένου και των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν τη διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από τον Δεκέμβριο του 2023.

 

Polychronis (Pol) Kolokoussis – Project Manager AI & Data Analysis


pol 50

έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1993 και το διδακτορικό του πάνω στην Τηλεπισκόπηση από το ίδιο ίδρυμα το 2008. Στα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνονται: Πολυφασματικοί, υπερφασματικοί, θερμικοί, SAR, LiDAR κλπ αισθητήρες και (δορυφορικές, εναέριες, επίγειες και υποβρύχιες) πλατφόρμες/συστήματα λήψης. Λήψεις και ψηφιακές επεξεργασίες τηλεπισκοπικών απεικονίσεων με έμφαση σε μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης για ποικίλες εφαρμογές, όπως η ανίχνευση μεταβολών, η μοντελοποίηση φαινομένων, η ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη αλγόριθμων και μεθόδων ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων και ολοκλήρωσή τους με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία πολυφασματικών/ υπερφασματικών και άλλων τηλεπισκοπικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής/ βαθείας μάθησης, αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης καθώς και της ολοκλήρωσή τους, ενώ έχει σημαντική εμπειρία σε τεχνικές cloud computing και εφαρμογές WebGIS. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε πάνω από εικοσιπέντε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε περιοδικά των εκδοτικών οίκων Elsevier, MDPI, IEEE, Wiley, Springer, Sientific Research Publishing κ.α. καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων FP7 και H2020 (Earth Observation domain). Εργάζεται στην Geosystems Hellas από τον Μάρτιο του 2023.

 

Ευθύμιος Μαγκούφης – Geoinformatics & Geospatial Software Engineer


themis magkoufis photoείναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντά του αφορούν στον τομέα της γεωπληροφορικής, την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων καθώς και με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών GIS. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2022.

 

 

Αναστασία Αναστασίου – Geoinformatics Engineer, Photogrammetry Expert


anastasia anastasiou alt

είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακόμη, έχει λάβει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων» του ΕΜΠ στην Ειδίκευση Α: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Μνημείων και Συνόλων. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Hyperion: Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of Historic Areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modeling Tools” και σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, με αντικείμενο τη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων. Έχει εμπειρία στο πεδίο των γεωμετρικών τεκμηριώσεων μνημείων, χρησιμοποιώντας τόσο γεωδαιτικές όσο και φωτογραμμετρικές μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει ως εθελόντρια τοπογράφος μηχανικός στο Tenea Project, την ανασκαφή της αρχαίας Τενέας στο Χιλιομόδι Κορινθίας, για πέντε συναπτά έτη (2018-2022). Ακόμη, έχει εξοικείωση με φωτογραμμετρικά λογισμικά, λογισμικά CAD, λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, καθώς και λογισμικά GIS.

 

Αλέξανδρος Παρασκευάς – GIS Junior Engineer


alex photoείναι Γεωγράφος με κατεύθυνση Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης. Έχει αποφοιτήσει από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) το 2022. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής και χαρτογράφησης. Το 2019 διεξήγαγε την πρακτική του στη Geosytems Hellas ως τεχνικό προσωπικό αλλά και για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών του εθνικού κτηματολογίου στα πλαίσια της κοινοπραξίας που συμμετέχει η εταιρεία. H εξειδίκευσή του είναι στην επιλογή και επεξεργασία SAR δεδομένων.

 

Γιώργος Βοσκόπουλος – Software Engineer


giorgos voskopoulos imageείναι απόφοιτος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά και τελειόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής και Υπολογιστών κατεύθυνσης Λογισμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από το 2022.

 

 

Άννα Παπαδήμα – Surveying Engineer, Junior Analyst


anna papadima altείναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ΔΠΜΣ Πολεοδομία-Χωροταξία του ΕΜΠ. Τα κύρια ενδιαφέροντά της αφορούν την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων σε GIS, τον πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά και τις εφαρμογές μηχανικής μάθησης με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Αλέξανδρος Κωστάρας – Geoinformatics Engineer


είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην “ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία & Γεωφυσική” του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί στα πλαίσια του διεθνούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Land Monitoring Service με αρμοδιότητα την Περιβαλλοντική Μελέτη Κάλυψης Γης με χρήση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων. Έχει συμμετάσχει ως καταγραφέας στην χαρτογράφηση για την έρευνα της EUROSTAT στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μελέτης LUCAS για τα έτη 2015,2018 και 2022. Επιπλέον, έχει εργαστεί στα πλαίσια έργου για τις ανάγκες τις Περιφέρειας Αττικής στην διαμόρφωση οδικού δικτύου και χωρικού σχεδιασμού χρήσεων γης για την δημιουργία υποβάθρων για την εκτίμηση φυσικών κινδύνων. Τέλος, στα πλαίσια της κτηματογράφησης στο νομό Φθιώτιδας έχει εργαστεί και στο πεδίο της οριοθέτησης Ακινήτων – Γεωτεμαχίων σε ψηφιακό περιβάλλον Arctima WebGIS. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Ολυμπία Κουρουνιώτη – Project Manager at Photogrammetry Division


είναι διπλωματούχος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ειδίκευση στη Φωτογραμμετρία. Επιπλέον έχει λάβει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges. Παράλληλα είναι υποψήφια διδακτόρισσα στο εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης την επεξεργασία και την σύντηξης πολυφασματικών, υπερφασματικών εναέριων και δορυφορικών εικόνων με χρήση τεχνικών μηχανικής, βαθιάς μάθησης και μεθόδων τηλεπισκόπησης. Ακόμα συμμετείχε ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό έργο «Multiscale Sensing for Disease Monitoring in Vineyard Production». Έχει επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές και φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις καθώς και στη διαχείριση και οργάνωση έργων σχετικά με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Ειρήνη Μπαλτζή – Geoinformatics Engineer


είναι τελειόφοιτη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στα κύρια ενδιαφέροντα της περιλαμβάνονται η Τηλεπισκόπηση, η διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και η ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Στα πλαίσια της Διπλωματικής της εργασίας, μελετά τεχνικές επαύξησης δεδομένων (data augmentation) σε επίγειες εικόνες, με μοντέλα βαθιάς μάθησης. Διαθέτει επίσης εργασιακή εμπειρία στο τομέα των Τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα στην μελέτη και σχεδιασμό δικτύων οπτικών ινών. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Γιάννης Καραπαρίσης – Geoinformatics Engineer


έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Μηχανικών παραγωγής και διοίκησης (Production Engineering and Management) του πολυτεχνείου Κρήτης (TUC) και ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο ΔΜΠΣ “Μαθηματική Προτυποποίηση” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας (NTUA). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα του σχετίζονται με data science και νευρωνικά δίκτυα. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Λύσσανδρος Γιαννίκας – GIS Specialist


είναι γεωγράφος με εξειδίκευση στη γεωπληροφορική και τη χαρτογράφηση περιοχών. Το 2003 πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία μηχανικών “ΑΝΥΣΜΑ Α.Ε.”. Το αντικείμενο της περιελάμβανε ψηφιοποίηση στοιχείων από αεροφωτογραφίες για το εθνικό κτηματολόγιο. Έχει εργαστεί σε μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες όπως επίσης σε Τεχνική Υπηρεσία Δήμου. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Θωμάς Παπακοσμάς – GIS Junior Engineer


είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2021 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, των εφαρμογών GIS και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2021.

 

Μπεσιάν / Γιάννης Μπίτσι – Geoinformatics Engineer


βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο προπτυχιακό στάδιο των σπουδών του στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση το 2023 ως Αναλυτής Τηλεπισκόπησης και επιδεικνύει ενδιαφέρον για τους τομείς της τηλεπισκόπησης και της γεωπληροφορικής, επιδιώκοντας να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε αυτούς τους τομείς. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

Νίκος Φράγκος – Junior Geospatial Engineer


σπουδάζει στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντά του βρίσκονται στους τομείς της παρατήρησης της γης και της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης. Το 2022 πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στη Geosystems Hellas ως τεχνικό προσωπικό, συμμετέχοντας σε έργα στο πεδίο της τηλεπισκόπησης και της παραγωγής χαρτών. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2023.

 

 

Σοφία Φυδάνη – Sales Manager


sofia fidani photo

είναι Γεωπόνος με κατεύθυνση Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 2012, όπου έλαβε επίσης τον Μεταπτυχιακό τίτλο  του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Ορεινών Λεκανών Απορροής με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης και Ευφυών Συστημάτων το 2015. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής της είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής. Από το 2014 εργάζεται στην GEOSYSTEMS HELLAS ως υπεύθυνη marketing, διαχείρισης πελατών και ως τεχνική υποστήριξη σε θέματα γεωπληροφορικής, από το 2022 έχει μεταβεί στη θέση του sales manager. 

 

Γιώργος Δασκαλόπουλος – Υπεύθυνος Eπικοινωνίας, Senior Analyst


giorgos daskalopoulos altείναι Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Οικονομικής και Περιφερικής ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης του Ηνωμένου Βασιλείου.Μέσω της εργασιακής εμπειρίας ως υπεύθυνος επικοινωνίας για δύο ΜΚΟ, ειδικεύεται στη δημιουργία κειμένων για ιστοσελίδες, email, έντυπες διαφημίσεις, δελτία τύπου, καθώς και στη χρήση ολοκληρωμένων ψηφιακών εργαλείων όπως email, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους κ.ά. για την επικοινωνία του κύριου σκοπού του οργανισμού. Εργάζεται στη Geosytems Hellas SA από το 2023 ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

 

Χρύσα Αρσενάκη – Marketing & Accountant Assistant


chrysa photoαποφοίτησε το 2020 από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχοντας καταρτιστεί ως Τεχνικός κινούμενης εικόνας – ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος. Έχει εξειδικευτεί στη χρήση λογισμικού 3D Max, καθώς σε άλλα γραφικά προγράμματα. Από τον Απρίλιο του 2021 εργάζεται στη Geosystems Hellas.

Μετάβαση στο περιεχόμενο