Η Ομάδα μας

Κύριο Προσωπικό

 

Βασιλική (Μπέττυ) Χαραλαμποπούλου – CEO


ffείναι Γεωλόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 και εργάστηκε σε μελετητικά έργα Κτηματολογίου, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας. Από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην GEOSYSTEMS HELLAS SA, προσφέροντας υπηρεσίες συμβούλου και λύσεις σε τεχνολογικά θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων & WebGIS, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης. Ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος έχει καθιερώσει μεθοδολογίες και στρατηγικές κερδίζοντας πολλές συνεργασίες και ευρή πελατολόγιο. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διάφορους  διεθνείς οργανισμούς όπως EARSC, ESA, CNR, ESA, NASA, ISA, UNESCO, FIG, OGC κτλ και πανεπιστήμια, τοπικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε H2020 και Interreg έργα. Το 2012 ίδρυσε στην εταιρεία το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με επιτυχία, αναλαμβάνοντας επίσης πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα υπό την επίβλεψή της. Είναι επίσης υπεύθυνη για την κατανομή ρόλων και ευθυνών στην εταιρία.

 

Χρήστος Κοντόπουλος – CTO


ssείναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα και ερευνητικές ομάδες στους αναφερόμενους τομείς και έχει εμπειρία σε εφαρμογές φωτογραμμετρίας, ανάλυσης δεδομένων LIDAR, κτηματολογίου αλλά και αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας. Η κύρια εξειδίκευσή του περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης (Machine Learning – Deep learning) για την ταξινόμηση δεδομένων παρατήρησης της γης και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά άλλα εμπορικά έργα, ως ειδικός τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, που ασχολείται με την επεξεργασία και την ανάλυση πολυφασματικών και υπερφασματικών οπτικών δεδομένων, δεδομένων UAV καθώς και δεδομένων LIDAR και SAR. Είναι project manager για τα έργα METEORA και BLENDED: Synergetic use of Blockchain and Deep Learning for Space Data projects.

 

Κατερίνα Φωτίου – Key Account Manager


ddείναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ είναι και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορικής, επίσης στο ΕΜΠ. Τα κύρια ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την επιστήμη της Φωτογραμμετρίας και ειδικότερα με τη δημιουργία και χρήση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους για την εξαγωγή πληροφοριών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και η 3D αναπαράσταση αντικειμένων. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με την ανάλυση χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία GIS. Εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas από το 2019. Είναι υπεύθυνη για την παροχή οπτικών δεδομένων από την PLANET και τη SKYWATCH.

 

 

 

 

Ιωάννης Μαρουφίδης – CSO & Integrated Solutions Engineer


jmείναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΜΠΣ ΕΜΠ – ΠΑΠΕΙ «Τεχνοοικονομικά Συστήματα». Τα κύρια επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην όραση υπολογιστών και τη μηχανική μάθηση. Έχει εκπονήσει τη διπλωματική του άσκηση σχετικά με τον εντοπισμό και την κατάτμηση αερολυμάτων σε ατμοσφαιρικές μετρήσεις LIDAR. Εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas από το 2020. Είναι υπεύθυνος για τις λύσεις HXG Geospatial: ERDAS και πρόσθετα, λύσεις λογισμικού Web GIS και M.APP-X.

 

 

 

Κωνσταντίνος Φωκέας – ERDAS Technical Support Manager


kostasαποφοίτησε το 2017 από το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, της μηχανικής μάθησης και της ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και ομάδες ερευνητών, στους τομείς της τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης. Εργάζεται στην Geosytems Hellas από το 2021.

 

 

 

Σταύρος Χλωροκώστας – Hexagon Geospatial Solutions Technical Support


stavros photoαποφοίτησε από την Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου απέκτησε και τον μεταπτυχιακό του τίτλο στο πρόγραμμα ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική. Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την Τηλεπισκόπηση, και την διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. Εργάζεται στη Geosytems Hellas SA από το 2021 και είναι υπεύθυνος για την έκδοση και διαχείριση ψηφιακών αδειών για προγράμματα της Hexagon AB.

 

 

 

Χριστίνα Λυδία Βαλδεσέρα – Technical Sales Manager


L.Valdesera thumbείναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Απόφοιτη του τμήματος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία σε εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης της Γης. Τα κύρια ενδιαφέροντά της είναι γύρω από θέματα που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιστήμες αξιοποιώντας τεχνικές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης καθώς και σε παροχή ολοκληρωμένων γεωχωρικών λύσεων για προηγμένες αγορές και εφαρμογές. Εργάζεται στη Geosytems Hellas SA από το 2021.

 

 

Κώστας Βρακόπουλος – Senior Software Engineer


kostas vrakopoulos photoείναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, στην Πληροφορική και στη Μηχανική Μάθηση. Έχει συμμετάσχει σε έργα σχετιζόμενα με Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τηλεπικοινωνίες, Blockchain και Γεωχωρικά Δεδομένα. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από το 2021.

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρασκευάς – GIS Junior Engineer


alex photoείναι Γεωγράφος με κατεύθυνση Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης. Έχει αποφοιτήσει από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) το 2022. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής και χαρτογράφησης. Το 2019 διεξήγαγε την πρακτική του στη Geosytems Hellas ως τεχνικό προσωπικό αλλά και για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών του εθνικού κτηματολογίου στα πλαίσια της κοινοπραξίας που συμμετέχει η εταιρεία. H εξειδίκευσή του είναι στην επιλογή και επεξεργασία SAR δεδομένων.

 

 

 

 

Θωμάς Παπακοσμάς – GIS Junior Engineer


papakosmas photoείναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2021 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, των εφαρμογών GIS και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2021.

 

 

 

 

Χρύσα Αρσενάκη – Marketing & Accountant Assistant


chrysa photoαποφοίτησε το 2020 από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχοντας καταρτιστεί ως Τεχνικός κινούμενης εικόνας – ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος. Έχει εξειδικευτεί στη χρήση λογισμικού 3D Max, καθώς σε άλλα γραφικά προγράμματα. Από τον Απρίλιο του 2021 εργάζεται στη Geosystems Hellas.

 

 

 

 

Εριέττα Βλάχου – Customers & Partners Support


erietta vlachou thumbnailσπουδάζει στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013. Εργάζεται στη Geosystems Hellas από το 2021.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο