Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης του φωτογραμμετρικού σαρωτή DSW 700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύμβαση για τη συντήρηση του φωτογραμμετρικού σαρωτή DSW700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, σήμερα 1η Οκτωβρίου. Ο φωτογραμμετρικός σαρωτής DSW υπερέχει σε απόδοση, η νεότερη…

Leica FPES

Το λογισμικό Leica FPES διαθέτει ανεπτυγμένη λειτουργικότητα για προγραμματισμό λήψεων  για αισθητήρες τύπου  RC30, ADS40, ADS80, και LIDAR ALS50, ALS60, ALS70 αλλά και για μηχανές τύπου frame, line ή και…

Leica FCMS

Το λογισμικό Leica FCMS & Sensor Control Management System εκτελεί μια σειρά από λειτουργίες όπως σχεδιασμός, καθοδήγηση και παρακολούθησεη πτήσεων για ένα μεγάλο αριθμό αισθητήρων. Δείτε περισσότερα..

Leica XPro

Πρόκειται για λογισμικό διαχείρισης μετά την λήψη. Είναι το γρηγορότερο στην κατηγορία του. Δείτε περισσότερα..