Προϊόντα PSI

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Ενδεικτικά προϊόντα PSI:

FluorCams
Φθοριόμετρα απεικόνισης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την απεικόνιση της πολυφασματικής κίνησης φθορισμού της χλωροφύλλης. Τα ΟΡΡ FluorCams χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και απεικόνιση της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP).

 

Customized FluorCams

Εξειδικευμένα συστήματα απεικόνισης για απεικόνιση και σάρωση μεγάλης κλίμακας είτε σε εργαστήριο είτε στο πεδίο.

 

Φθοριόμετρα

Μεγάλη σειρά φθοριομέτρων η οποία προσφέρει μη επεμβατική εκτίμηση της φωτοσύνθεσης σε εναιωρήματα, φύλλα, φυσικό νερό με φυτοπλαγκτόν, ή ακόμα και σε μεμονωμένα κύτταρα.

 

Photobioreactors

Οι φωτοβιοαντιδραστήρες χρησιμοποιούνται για την ακριβή φωτοτροπική καλλιέργεια φυκών και κυανοβακτηρίων.

 

Κλίβανοι ανάπτυξης και θάλαμοι επώασης

Εύκολη ρύθμιση και έλεγχος συνθηκών καλλιέργιας για ανώτερα φυτά, φύκια ή κυανοβακτήρια.

 

Όργανα “τσέπης”

Ελαφριές συσκευές, βολικές για γρήγορες, αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στο πεδίο ή στο εργαστήριο. Μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως εξαιρετικά εργαλεία για εκπαιδευτικές διαδικασίες φωτοσύνθεσης.

 

Πηγές LED

Οι πηγές φωτός LED προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες για ελεγχόμενη ανάπτυξη φυτών ή φυκών.

 

Θερμοφωταύγεια (Thermoluminescence)

Τα συστήματα θερμοφωταύγειας PSI σχεδιάστηκαν για την διερεύμηση θερμοφωταύγειας σε εναιωρήματα φυκών ή κυανοβακτηρίων και τμημάτων των φύλλων. Επιτρέπουν επίσης πειράματα θερμοφωταύγειας σε ακραίες θερμοκρασίες.

 

Φασματόμετρα

Τα φασματοφωτόμετρα PSI χρησιμεύουν για υψηλής ανάλυσης εφαρμογές φασματοσκοπίας σε κλίμακα UV / VIS to NIR. Η σειρά προϊόντων των φασματοφωτόμετρων PSI περιλαμβάνει handheld και μπαταρία SpectraPen.

Κατηγορίες: Προϊόντα

Μετάβαση στο περιεχόμενο