Νέα πακέτα λογισμικών 2022 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

 

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ 2022,

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

«ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Educational Program 2022

 

Τα νέα πακέτα 2022 στον κλάδο της Τηλεπισκόπησης, της Φωτογραμμετρίας και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) είναι διαθέσιμα. Εκπαιδευτικοί και φοιτητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να:

 • επεξεργάζονται μεγάλο όγκο χωρικών πληροφοριών
 • αξιοποιούν χρήσιμες πληροφορίες από τη παρακολούθηση δορυφορικών εικόνων και από πηγές δεδομένων ραντάρ και LiDAR
 • δημιουργούν- ενημερώνουν και να αναλύουν πολύτιμες γεωχωρικές πληροφορίες
 • παρέχουν δυναμικές αναλύσεις χαρτογράφησης

Έξυπνες ροές εργασίας και αυτοματοποιημένες τεχνολογίες, παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τη γεωχωρική πληροφορία σε ποικίλους κλάδους από τις φυσικές επιστήμες έως τις επικοινωνίες.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τηλεπισκόπησης

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη Παρατήρηση της Γης χρειάζεται να επεξεργάζονται καθημερινά τεράστιο όγκο γεωχωρικών δεδομένων. Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το ERDAS IMAGINE προκειμένου να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους.

Στο «Remote Sensing for Edu», οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στα παρακάτω:

 • ERDAS IMAGINE Professional– για δημιουργία και εκτέλεση χωρικών αλγορίθμων, καθώς επίσης και εργαλεία επεξεργασίας και ταξινόμησης υπερφασματικών και πολυφασματικών δεδομένων, δυναμική χρήση python sctripts
 • IMAGINE Expansion Pack– για αυτοματοποιημένη γεωμετρική διόρθωση εικόνων (AutoSync), οπτικοποίηση και ανάλυση 3D (VirtualGIS), διαδικασία ανίχνευσης αλλαγών (DeltaCue), ορθοαναγωγή δεδομένων ραντάρ (OrthoRadar), υποστήριξη NITF τύπου αρχείων και εξαγωγή μοντέλου εδάφους από εικόνες SAR σε μια επικαλυπτόμενη περιοχή σε ζεύγος εικόνων
 • IMAGINE Photogrammetry– για αεροτριγωνισμό, ορθοαναγωγή εικόνων, παραγωγή ορθομοσαικών, δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους και εργαλεία για την επεξεργασία νεφών σημείων (point clouds)
 • IMAGINE DSM Extractor– για δημιουργία ψηφιακών μοντέλων επιφανειών χρησιμοποιώντας αλγορίθμους Semi-Global Matching
 • IMAGINE Terrain Editor– για επεξεργασία δεδομένων εδάφους
 • ERDAS ER Mapper– για προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας και συμπίεσης εικόνας προσανατολισμένες στις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΓΠ

Η δημιουργία ενός καλού χάρτη απαιτεί ισχυρά αναλυτικά εργαλεία και σαφή συμβολισμό. Πολλοί οργανισμοί διαχειρίζονται τα χωρικά και διανυσματικά τους δεδομένα μέσω της πλατφόρμας του GeoMedia.

Το GeoMedia αποτελεί μια ισχυρή και ιδιαίτερα ευέλικτη πλατφόρμα διαχείρισης Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών προσφέροντας τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Άντληση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές δεδομένων συνδυαστικά με δημιουργία δυναμικών πληροφοριών on the fly.
 • Αυτοματισμός στη διαχείριση του δικτύου και των υποδομών.
 • Λήψη πληροφοριών για τον έλεγχο της κίνησης και των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και για την έγκαιρη απόκριση από κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «GIS for Edu», οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στα εξής:

 • GeoMedia Professional– περιλαμβάνει την δυνατότητα για ανάλυση κανονικοποιημένων δεδομένων (grid analysis)
 • GeoMedia Transportation Manager– για ανάλυση και συντήρηση γραμμικών οδικών δικτύων και υποδομών
 • GeoMedia Motion Video Analyst Professional– για ανάλυση βίντεο από μη επανδρωμένα οχήματα αέρος (UAV) και άλλα κινούμενα οχήματα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
 • GeoMedia Advanced Collection– περιλαμβάνει λειτουργικότητα από το GeoMedia Feature Topographer

 

Άδειες Ενεργοποίησης

Οι άδειες ενεργοποίησης διανέμονται σύγχρονα σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα των εργαστηρίων (concurrent).

Μπορείτε να αγοράσετε ετήσιες συνδρομές (leasing 12 months) ή μόνιμες άδειες. Με την επιλογή πακέτων 5 ή περισσότερων θέσεων διατίθενται δωρεάν φοιτητικές άδειες για χρήση στα laptop των φοιτητών για 12 μήνες.

 

Επικοινωνήστε με τη GEOSYSTEMS HELLAS S.A. για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Βαλδεσέρα Λυδία

l.valdessera@geosystems-hellas.gr

Xλωροκώστας Σταύρος

s.chlorokostas@geosystems-hellas.gr

 

Τηλεπισκόπηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο