Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης του φωτογραμμετρικού σαρωτή DSW 700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύμβαση για τη συντήρηση του φωτογραμμετρικού σαρωτή DSW700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, σήμερα 1η Οκτωβρίου. Ο φωτογραμμετρικός σαρωτής DSW υπερέχει σε απόδοση, η νεότερη…

SkyWatch

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. είναι συνεργάτης της SkyWatch στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πιστεύουμε ότι το να παρέχουμε ένα μοναδικό σημείο για την ανακάλυψη και πρόσβαση στα τηλεπισκοπικά δεδομένα θα…

Planet

H GEOSYSTEMS HELLAS είναι νόμισμος αντιπρόσωπος της PLANET για Ελλάδα και Κύπρο και παρέχει υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες <= 80cm όπως επίσης και προϊόντα PlanetScope. H PLANET παρέχει γεωχωρικές γνώσεις…

Sentinel Made Simple

To Sentinel Made Simple είναι ένα αυτόνομο εργαλείο για λήψη και επεξεργασία δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2. Χαρακτηριστικά: Προσαρμοσμένες λήψεις δεδομένων από τον χρήστη. Πλήρως αυτοματοποιημένη αναζήτηση, λήψη και προετοιμασία δεδομένων…

ATCOR Workflow

Το ATCOR (ATmospheric CORrection) Workflow πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE το οποίο παρέχει προηγμένο αλγόριθμο dehaze καθώς και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής. To ATCOR Workflow…

IMAGINE NoClouds

Το λογισμικό IMAGINE NoClouds πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE που προσφέρει επεξεργασίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων νεφοκάλυψης σε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής…