Έργα – Εφαρμογές

Η Geosystems-Hellas δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει και παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση σε έργα και εφαρμογές: Τλεπισκόπησης και διαχείρησης δορθφορικών δεδομένων Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR GIS αναλύσεις και Web-GIS εφαρμογές  …

IMAGINE NoClouds

Το λογισμικό IMAGINE NoClouds πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE που προσφέρει επεξεργασίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων νεφοκάλυψης σε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής…