3Δ ανακατασκευή αποτύπωση σύνθετων αστικών περιοχών μέσω εναέριων εικόνων

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της γεωπληροφορικής και ειδικότερα της όρασης υπολογιστών και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας, παρέχει νέα εργαλεία και αυτοματοποιημένες λύσεις για εφαρμογή σε μελέτες Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Κτηματολογίου…

IMAGINE UAV

Το IMAGINE UAV πρόκειται για ένα χωρικό μοντέλο του ERDAS IMAGINE και είναι διαθέσιμο σαν add-on εργαλείο. Το λογισμικό αυτό αντλεί αυτόματα υψηλής ποιότητας χωρικές πληροφορίες από δεδομένα UAV. Τα…

Leica RCD30 for UAV

Η επιταγή για επαγγελματικά UAV-βασιζόμενα σε παραγωγή χαρτογραφικών λύσεων ακριβείας αυξάνεται παγκοσμίως. Για εμάς και τους συνεργάτες μας η λύση της χαρτογράφησης με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος πρέπει…