ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Σας ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22/02/2016 – 26/02/2016 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Φωτογραμμετρικών Λογισμικών σε περιβάλλον ERDASIMAGINE” μεταξύ της εταιρείας μας GeosystemsHellasA.E. και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα “ERDASIMAGINE 2015 & ADDONMODULES”

 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Μετάβαση στο περιεχόμενο