ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΤΜ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Το σεμινάριο αφορούσε επτά εξειδικευμένους εργαζόμένους της Υπηρεσίας, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν. Ο φορέας κατέχει και λειτουργεί σε πολλαπλές άδειες τα λογισμικά πακέτα έκδοσης 2014:
IMAGINE PROFESSIONAL, EXPANSION PACK, IMAGINE PHOTOGRAMMETRY, IMAGINE Auto DTM, Terrain Editor & IMAGINE OBJECTIVE.
(http://www.moi.gov.cy/moi/DLS/dls.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument).
Μετάβαση στο περιεχόμενο