ΑΡΤΕΜΙΣ: Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονο ΜΙκών δαΣών

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ως περιοχή ενδιαφέροντος θέτουμε τα δάση της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Δήμου Μουζακίου.

Μάθετε περισσότερα για αυτό το έργο εδώ…

Κατηγορίες: R&D

Μετάβαση στο περιεχόμενο