ΜΕΤΕΩΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση μνημείων και χώρων αρχαιολογικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος αποτελεί διεθνώς επιστημονικό πεδίο αιχμής στην επιστήμη της γεωπληροφορικής. Η πολυπλοκότητα αυτών των χώρων σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, την ανάγκη τρισδιάστατης απεικόνισης σε μεγάλη ανάλυση ή/και διαφοροποιούμενο βαθμό λεπτομέρειας κάποιων στοιχείων του, τη διαχρονική παρακολούθηση λόγω αλλαγών, φθορών και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης, επιβάλλουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών σύγχρονων τεχνικών και διαδικασιών πολλαπλής (χωρικής και ποιοτικής) τεκμηρίωσης. Όμως, ενώ οι παραπάνω ανάγκες είναι διαπιστωμένες, οι υπάρχουσες τεχνικές και μέθοδοι είτε δεν επαρκούν (π.χ. μη ύπαρξη συστημάτων 3D GIS με τρισδιάστατη τοπολογία) είτε είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ (π.χ. για σύνταξη φωτορεαλιστικών 3D μοντέλων με γεωαναφορά).

Το έργο ΜΕΤΕΩΡΑ έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για τη συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση σε πολλαπλές διαστάσεις (nD) του χωρικού μοντέλου, και η διασύνδεσή του με κατάλληλα οργανωμένες βάσεις δεδομένων (με ποικίλων μορφών δεδομένα) ώστε να δημιουργηθεί το επιθυμητό Σύστημα Πληροφοριών ‘ΜΕΤΕΩΡΑ’. Προτείνονται μέθοδοι για αυτοματοποίηση των τεχνικών συνδυασμού/ενιαίας συνόρθωσης χωρικών δεδομένων, που έχουν συλλεγεί από διάφορες πηγές, όπως εικόνες από UAVs με άμεση γεωαναφορά για απρόσιτες περιοχές, σαρώσεις laser και επίγειες μετρήσεις. Στο στάδιο της επεξεργασίας η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού για δημιουργία λειτουργικού 4D μοντέλου, με 4η διάσταση την κλίμακα, δηλαδή ενός (ενιαίου) 3D μοντέλου με υφή του οποίου διαφοροποιείται αυτόματα η κλίμακα απεικόνισης των λεπτομερειών του καθώς κινείται σε αυτό ο χρήστης. Ετσι, σημεία του 3D αντικειμένου που βρίσκονται κοντινότερα στον χρήστη απεικονίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από απομακρυσμένα σημεία, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη. Περαιτέρω, στο σύστημα θα περιλαμβάνεται ως 5η διάσταση, η προσθήκη στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας, με απεικόνιση στο ενιαίο μοντέλο, 3D κατασκευών του παρελθόντος που δεν υπάρχουν σήμερα ή 3D σχεδίων αποκατάστασης τμημάτων των μνημείων.

Η εφαρμογή-πλατφόρμα θα δημιουργηθεί (και θα έχει υπολογιστικές απαιτήσεις) ώστε να υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές, φορητές, σταθερές και κινητές. Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του εξυπηρετητή του συστήματος ‘ΜΕΤΕΩΡΑ’ και των χωρικών βάσεων δεδομένων, η διεπαφή του χρήστη και πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως ανάκτησης και αναζήτησης, περιήγησης και επισκόπησης του ψηφιακού υλικού. Η εφαρμογή των καινοτόμων τεχνικών, που θα εφαρμοσθούν, και της πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί, θα γίνει σε τμήμα του Ιερού Χώρου των Μετεώρων, και συγκεκριμένα στους γειτονικούς απρόσιτους γιγαντιαίους βράχους του Αγίου Μοδέστου και της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου, που στην κορυφή τους έχουν μη προσβάσιμα ερείπια παλαιών Μονών. Πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο με μεγάλη θρησκευτική σημασία (θεσμοθετημένος Ιερός Χώρος), μια περιοχή με τοπογραφικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερης δυσκολίας αλλά και πολυποίκιλα σημαντικής, με ενεργή μοναστική κοινότητα μακραίωνης ιστορίας.

 

Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ…

Κατηγορίες: R&D

Μετάβαση στο περιεχόμενο