Sentinel Made Simple

To Sentinel Made Simple είναι ένα αυτόνομο εργαλείο για λήψη και επεξεργασία δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2. Χαρακτηριστικά: Προσαρμοσμένες λήψεις δεδομένων από τον χρήστη. Πλήρως αυτοματοποιημένη αναζήτηση, λήψη και προετοιμασία δεδομένων…

ATCOR Workflow

Το ATCOR (ATmospheric CORrection) Workflow πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE το οποίο παρέχει προηγμένο αλγόριθμο dehaze καθώς και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής. To ATCOR Workflow…

IMAGINE NoClouds

Το λογισμικό IMAGINE NoClouds πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE που προσφέρει επεξεργασίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων νεφοκάλυψης σε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής…

GeoCompressor

Το GeoCompressor αποτελεί μία υψηλής απόδοσης εφαρμογή συμπίεσης εικόνων με χωρική αναφορά και νεφών σημείων που επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση στην ασύγκριτη τεχνολογία συμπίεσης. Χαρακτηριστικά: Συμπίεση εικόνων μεγέθους terapixel…

ECW Compression

Το ECW Compression δίνει τα δυνατότητα μετατροπής αρχείων εικόνων σε format ECW και έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα, να διαμοιραστεί και να προβληθεί ακόμα και σε μικρές συσκευές.…

ERDAS IMAGINE

To ERDAS® IMAGINE προσφέρεται στην Producer σουίτα της HEXAGON GEOSPATIAL. Δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πρωτογενών χωρικών δεδομένων και τελικά οδηγεί στη δημιουργία χρήσιμης πληροφορίας.…