Σειρά διαλέξεων από τα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

DRIC Defkalion logo 2

 

 

ESPA logo - GSRI

 

 

 

 

Πρόσκληση στις διαλέξεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC Defkalion για την παρουσίαση σύγχρονων Τεχνολογιών Γεωσκόπησης, Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρικής Ανάλυσης


O Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) σας προσκαλεί σε σειρά διαλέξεων που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στο πλαίσιο του Τομέα Εργασίας «Τεχνολογίες Γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση» από τις 16 Φεβρουαρίου 2022 και κάθε Τετάρτη έως και τις 16 Μαρτίου 2022, με ώρα έναρξης τις 16:00.

Σκοπός των διαλέξεων είναι η ενημέρωση σε θέματα καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, οι διαλέξεις θα εστιάσουν στην καταγραφή και αξιολόγηση βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος Τομέας Εργασίας σε συνάρτηση με τη διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών και περιβαλλοντικών κρίσεων. 7 εκ των 40 μελών του Σχηματισμού με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο Τομέα θα παρουσιάσουν υπάρχοντα εργαλεία και λύσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις προσπάθειες αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, να ελαχιστοποιήσουν και να αποκαταστήσουν τυχόν βλάβες και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.
Οι 7 διαλέξεις του Τομέα Εργασίας θα καλύψουν τις θεματολογίες που ακολουθούν. Επικεφαλής φορέας του συγκεκριμένου Τομέα για την 1η τρέχουσα περίοδο των εργασιών (09/21-02/22) του DRIC Defkalion είναι η Geosystems Hellas.

Θεματολογία Διαλέξεων:

  1. «Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης Γης – Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης» με φορέα υλοποίησης την ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος
  2. «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση – Παρουσίαση μεθόδων παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης» με φορέα υλοποίησης την Consortis
  3. «Σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του AΠΘ
  4. «Διαχρονική εξέλιξη των φυσικών καταστροφών και η εκτίμηση των επιπτώσεων με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών» με φορέα υλοποίησης την Epsilon Malta
  5. «Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της ακτογραμμής – προβλήματα σε παραλιακούς οικισμούς και λιμένες» με φορέα υλοποίησης την Geosystems Hellas
  6. «Σύντηξη πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων γεωσκόπησης για ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ
  7. «Σύστημα παρακολούθησης και προγραμματισμού συλλογής δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση-αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων» με φορέα υλοποίησης την TotalView

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κάντε την εγγραφή σας σήμεαρ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής που θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του DRIC Defkalion εδώ και παρακολουθείστε τις διαλέξεις δωρεάν. Μόλις λάβουμε την εγγραφή σας θα σας αποσταλούν περαιτέρω πληροφορίες για τη συμμετοχή σας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
1 Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογίων και δεδομένων παρατήρησης Γης – Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση καύσιμης ύλης ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος 16/02/2022

16.00-16.45
16.45-17.00 (Q&A)

2 Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση – Παρουσίαση μεθόδων παρακολούθησης και χαρτογράφησης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης Consortis 23/02/2022

16.00-16.45
16.45-17.00 (Q&A)

3 Σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, ΑΠΘ 23/02/2022

17.00-17.45
17.45-18.00 (Q&A)

4 Διαχρονική εξέλιξη των φυσικών καταστρόφων και η εκτίμηση των επιπτώσεων με τη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών Epsilon Malta 02/03/2022

16.00-16.45
16.45-17.00 (Q&A)

5 Διαχρονική παρακολούθηση μεταβολής της ακτογραμμής – προβλήματα σε παραλιακούς οικισμούς και λιμένες GEOSYSTEMS HELLAS 09/03/2022

16.00-16.45
16.45-17.00 (Q&A)

6 Σύντηξη πολυτροπικών δεδομένων και δεδομένων γεωσκόπησης για ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΕΚΕΤΑ 09/03/2022

17.00-17.45
17.45-18.00 (Q&A)

7 Σύστημα παρακολούθησης και προγραμματισμού συλλογής δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση-αποκατάσταση περιβαλλοντικών κινδύνων TotalView 16/03/2022

16.00-16.45
16.45-17.00 (Q&A)

C Defkalion ● e-mail: info@dric-defkalion.org

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο