Επιτυχή εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ , 13-15 Φεβρουαρίου 2018, Λεμεσός, Κύπρος

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

 

Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνει για την επιτυχή εκπαίδευση με τίτλο “Αξιοποίηση του Erdas Imagine για εφαρμογές change detection, building extraction and photogrammetry/point clouds“, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  13-15 Φεβρουαρίου 2018 σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό της Κύπρου.

Η τριήμερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον συνάδελφο της εταιρείας μας κ. Ε. Μαλτέζο και εστίαζε στα παρακάτω θέματα:

 

ΤΡΙΤΗ 13/2/2018: Ανίχνευση μεταβολών σε εικόνες

 • Εξαγωγή δεδομένων χαρακτηριστικών (feature extraction)
 • Ανίχνευση κτισμάτων με τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning)
 • 3Δ απεικόνιση/μοντελοποίηση κτισμάτων σε διανυσματική μορφή (vector)
 • Ταξινόμηση δεδομένων LIDAR νεφών σημείων
 • 3Δ απεικόνιση δεδομένων raster και vector σε εικονικό περιβάλλον GIS

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

Imagine Objective tool, VirtualGIS tool, Point cloud tool, Zonal tool και Change Detection tools)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2018: Εφαρμογή ανίχνευσης μεταβολών για τον εντοπισμό μεγάλων κατολισθήσεων κάνοντας χρήση δεδομένων Sentinel 1 και Sentinel 2.

Οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Μηχανική μάθηση (machine learning) (για Sentinel 2)
 • Απ’ ευθείας επεξεργασία εικόνων (direct image processing) (για Sentinel 2)
 • Διαφορές στο πεδίο της φάσης μέσω συμβολομετρίας (για Sentinel 1)
 • Διαφορές στο πεδίο της έντασης (magnitude) (για Sentinel 1)

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

SAR Feature tool, Imagine SAR Interferometry tool, Imagine Objective tool, και Change Detection tools)

    

ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018:

 • Εξαγωγή πυκνών νεφών σημείων (dense image matching point clouds), ψηφιακών μοντέλων επιφάνειας (DSMs) και ορθοεικόνων από εναέρια δεδομένα
 • Επίλυση αεροτριγωνισμού σε εναέριες εικόνες
 • Αυτόματη εξαγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) από φωτογραμμετρικά μπλοκ
 • Δημιουργία ορθοφωτομωσαϊκού
 • 3Δ σχεδίαση

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

Imagine UAV, Imagine Photogrammetry, ATE tool, Stereo Analyst και Mosaic tool.

 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

    

  

Μετάβαση στο περιεχόμενο