‘Εργα

Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά ως συντονιστής, ως εταίρος αλλά και ως υπεργολάβος σε αρκετά έργα  Γεωπληροφορικής, Έξυπνων Συστημάτων – επιχειρησιακής ευφυΐας, αλλά και Διαστημικών Τεχνολογιών, Τηλεπισκόπησης/Φωτογραμμετρίας. Η GSH διαθέτει τεχνογνωσία σε διαδραστικές γεωγραφικές πλατφόρμες που διαχέουν και περιεχόμενο. Είναι Μ.M.E. που σήμερα απασχολεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οκτώ είναι ειδικευμένο προσωπικό μηχανικών. Το όραμα της εταιρείας είναι να βοηθά τους οργανισμούς να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες των μεταβολών με παρατήρηση γης, δημιουργώντας γεωχωρικά επιχειρηματικά συστήματα που μετατρέπουν τα δεδομένα σε επιχειρηματικές πληροφορίες.

Ενδεικτικά Έργα

Μετάβαση στο περιεχόμενο