Η Geosystems Hellas συμμετέχει στην 1η συνάντηση του έργου HARMONIA

Η με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή στο Η2020 ερευνητικό έργο HARMONIA, με συνολική διάρκεια 44 μηνών το οποίο εκκινεί σήμερα με την 1η συνάντηση φορέων του έργου. Η είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ενότητα εργασίας υλοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου “IRAP”, εφαρμόζοντας μεθοδολογίες για τη μείωση των αστικών κινδύνων και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Harmonia