Η Geosystems Hellas συμμετέχει στο έργο «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ»

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η GSH εκτελεί σε συνεργασία με την COSMOS το έργο «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης: «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών», με Κωδικό ΟΠΣ 5049399 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αναθέτουσα αρχή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,  με προμήθεια 2 φωτογραμμετρικών σαρωτών, 20 ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού φωτογραμμετρίας και 10 ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού επερξεργασίας δεδομένων SAR της HEXAGON, ως μοναδικός μεταπωλητής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο