Μέθοδοι ανίχνευσης μεταβολών για την χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου.

Η ταχεία χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φαινόμενα μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel 1 και 2 από το πρόγραμμα Copernicus της ESA καθώς αποτελούν αξιόπιστη λύση σε πληθώρα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από
Μετάβαση στο περιεχόμενο