Εναέρια κάλυψη της περιοχής του ιερού του Δία στο βουνό Λύκαιον με ALS/LiDAR και εικόνες υψηλής ανάλυσης

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η γεωμετρική τεκμηρίωση ενός τόπου πολιτιστικής κληρονομιάς είναι απαιτητική λόγω της περίπλοκης μορφολογίας των αντικειμένων. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες λέιζερ και εξελιγμένες τεχνικές όρασης υπολογιστών, κυρίως για επίγειες εφαρμογές, με συμπληρωματική χρήση μετρήσεων επιτόπιων ερευνών. Αν και τέτοιες τεχνολογίες και διαδικασίες παρέχουν αποτελεσματικότητα, είναι χρονοβόρες με υψηλό κόστος για μεγάλης έκτασης περιοχές με δύσκολη προσβασιμότητα. Η εναέρια σάρωση με λέιζερ (ALS / LIDAR) μπορεί να συμβάλει στην εξαγωγή πληροφοριών υψηλού επιπέδου από τεράστιους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο για δομικούς όσο και για ιστορικούς σκοπούς.

ele

Η ευρύτερη περιοχή του Ιερού του Δία στο Όρος Λύκαιο θεωρείται, μεταξύ άλλων, ως ένας από τους σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Αυτή η μελέτη στοχεύει στην εναέρια κάλυψη αυτής της περιοχής, δηλαδή 117. 85 km2, μέσω εικόνων υψηλής ανάλυσης ALS / LIDAR και RGB. Στο πρώτο βήμα, τα σημεία ALS / LIDAR και οι εικόνες RGB αποκτήθηκαν ταυτόχρονα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η προσαρμογή των γειτονικών λωρίδων ALS / LIDAR πραγματοποιήθηκε πρώτα μέσω ευθυγράμμισης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία γεωαναφοράς χρησιμοποιώντας φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου. Τα νέφη σημειών από τα ALS / LIDAR ταξινομήθηκαν για την εξαγωγή σημείων εδάφους. Τα σημεία εδάφους χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του αντίστοιχου ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας (DTM) της περιοχής ενδιαφέροντος. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια πλήρως αυτόματη διαδικασία αεροτριγωνισμού των αεροφωτογραφιών χρησιμοποιώντας δεδομένα GPS / INS. Τέλος, δημιουργήθηκαν ορθογραφίες χρησιμοποιώντας το LIDA / DTM. Επίσης, τα αντίστοιχα έγχρωμα ALS / LIDAR δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τις ορθοφωτογραφίες που δημιουργήθηκαν. Η πυκνότητα σημείων ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρο το μπλοκ ανάλογα με την αλληλοεπικάλυψη των λωρίδων ALS / LIDAR. Η εδαφοψηφίδα (GSD) των ορθοφωτογραφιών ήταν 10 cm. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη χρησιμότητα των νεφών σημείων από ALS / LIDAR που συγχωνεύονται από αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για τρισδιάστατη γεωμετρική τεκμηρίωση υψηλού επιπέδου μεγάλων χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο