Η Geosystems Hellas διοργανώσε με επιτυχία ημερίδα για το έργο EUMAP

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Ημέρα 1

Η 1η ημέρα της Ημερίδας ξεκίνησε με ένα σύντομο καλωσόρισμα και μια εισαγωγική δήλωση από την GSH. Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στις παρουσιάσεις των εταίρων, με στόχο να παρουσιάσουν το σχετικό έργο τους και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μέσα σε αστικά περιβάλλοντα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσης. Επισημάνθηκαν και συζητήθηκαν οι ταχέως μεταβαλλόμενες δυναμικές της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και της τηλεπικοινωνιακής κίνησης και της παραγωγής αποβλήτων. Οι παρουσιάσεις είτε συνόψισαν τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των αποσπάσεων των εταίρων, είτε επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο σχετικών εργασιών και παραδοτέων. Η 1η ημέρα ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση, κατά την οποία οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και να ανταλλάξουν ιδέες για μελλοντικές δράσεις.

Ημέρα 2

Κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του εργαστηρίου, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζουν, να αναφέρουν την πρόοδό τους σε τρέχοντα καθήκοντα και παραδοτέα, ενώ παράλληλα είχαν ως στόχο να οριστικοποιήσουν αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές δράσεις.

Μια παρουσίαση από τη ALMA, σχετικά με την πρόοδο των προσπαθειών συλλογής δεδομένων και τα προβλήματα με τη μη διαθεσιμότητα των δεδομένων (στην οποία παρουσιάστηκε επίσης ένα πρώτο demo της πλατφόρμας eUMaP), ενθάρρυνε μια ανοιχτή συζήτηση για τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ορισμένα βασικά συμπεράσματα ήταν τα εξής:

  • Ο κατάλογος του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της πλατφόρμας eUMaP πρέπει να οριστικοποιηθεί προτού ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
  • Τα ζητήματα σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα δεδομένων σε ορισμένες από τις πόλεις επίδειξης πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Εναλλακτικά, πρέπει να επιλεγούν νέα οικοδομικά τετράγωνα ή πόλεις.
  • Πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο έργο μη οικιστικά κτίρια.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα του EUMAP

Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο