Συμμετοχή της Geosystems Hellas στο έργο CO-PROTECT

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

coprotect project banner

Οι μεταβολές που παρατηρούνται στο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια με ραγδαία αύξηση και η ένταση των φυσικών φαινομένων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δύναται να αποτελέσουν συχνά απειλή για τα οικοσυστήματα και τις τοπικές τους κοινωνίες. Λαμβάνοντας υπόψιν το εύρος των καταστροφών, αλλά και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του προβλήματος, κρίνεται απαραίτητο να αναδειχθούν λύσεις που να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών κρίσεων, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, αλλά και εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων.

Ο «Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας», “Cluster of Interoperable and Holistic Civil Protection Systems”, (CO-PROTECT), ως συντονισμένη προσπάθεια 22 τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει σαν στόχο τη συσπείρωση και αναβάθμιση προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (θεματικό τομέα) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή.

Οι λύσεις αυτές αφορούν και στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των φορέων που εμπλέκονται τόσο στην πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση μιας κρίσης, την μεταξύ τους επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, και τέλος την ενίσχυση της συνεργασίας τους. Η ολοκλήρωση αυτών των προϊόντων και λύσεων, αλλά και η διαλειτουργικότητα αυτών των λύσεων αλλά και των συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτοί οι παραπάνω φορείς, αποτελεί επίσης βασικό και σημαντικό στόχο του έργου.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, η συνεισφορά οργανισμών επιστημονικής έρευνας (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ITE, ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ, EAA, ΑΠΘ), βοηθά τους παραπάνω εταίρους σε επίπεδο μεθοδολογικών προσεγγίσεων, αριστείας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής, βάσει της ερευνητικής τους εμπειρίας.

Η βασική αγορά-στόχος αφορά αποτελείται από οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν και ασχολούνται με 4 βασικούς τομείς (σεισμοί, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, προστασία κρίσιμων υποδομών), στους οποίους τα υπάρχοντα προϊόντα, υπηρεσίες, και λύσεις των εταιριών που συμμετέχουν, εξελίσσονται, συνδυάζονται και γίνονται πιο ανταγωνιστικά για να συνεισφέρουν στην νέα εποχή που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενδεικτικά σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται: Φορείς Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών όπως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειες και ΟΤΑ που διαχειρίζονται κτίρια και εγκαταστάσεις όπως σχολεία, Νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, χώρους συγκέντρωσης, δημόσια κτίρια κλπ., Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (π.χ. Αεροδρόμια, Λιμάνια, Αυτοκινητόδρομοι, υποδομές παραγωγής-μεταφοράς-διανομής ενέργειας και αερίου Βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας κ.α.

Άλλος ένας σημαντικός στόχος είναι η δημιουργία μιας υποδομής που θα δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επίδειξης των ολοκληρωμένων αυτών λύσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, ώστε να μπορούν να επιδειχθούν οι τεχνολογίες αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, σε ρεαλιστικό περιβάλλον. Η δημιουργία αυτής της υποδομής θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Φορέα Αρωγό (ΕΠΙΣΕΥ) του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας- Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion), μέλη του οποίου αποτελούν οι εταιρείες του CO-PROTECT. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια θα βοηθήσει να καλυφθούν πιθανές αδυναμίες των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, δίνοντας νέα δυναμική με την αξιοποίηση του υπάρχοντος και νέου προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, σε μια προσπάθεια διεπιστημονική, δίνοντας ανταγωνιστικό αποτέλεσμα σε μια ευρύτατη αγορά. Τα προϊόντα υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν έχουν ένα ιδιαιτέρως ευρύ πεδίο εφαρμογής όπως περιγράφονται παρακάτω.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.co-protect.gr.

Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο