Ταχεία εκτίμηση των πληγμένων από πυρκαγιά περιοχών χρησιμοποιώντας δεδομένα Sentinel 2. Περιπτώσεις στα Κύθηρα και στη Σαρωνίδα

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η ακριβής εκτίμηση της των πληγμένων από πυρκαγιά περιοχών, αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό στόχο για εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Σήμερα, η κλιματική αλλαγή και η συνεχής αποψίλωση των δασών (ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη) απαιτούν μια γρήγορη αλλά ισχυρή μεθοδολογία που αποκτά δεδομένα, διεργασίες και τελικά επιτρέπει στους κυβερνητικούς οργανισμούς να προχωρήσουν σε περιβαλλοντικές πολιτικές όπως αποκατάσταση δασών ή γεωργικές αποζημιώσεις. Τα δεδομένα Sentinel από το πρόγραμμα Copernicus της ESA παίζουν βασικό ρόλο σε αυτήν τη μεθοδολογία, παρέχοντας διαχρονικά δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης και συνεπώς καταγράφουν μια περιοχή ενδιαφέροντος ακριβώς πριν και αμέσως μετά από ένα συμβάν πυρκαγιάς. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο σκοπός του έργου αυτού είναι να εξετάσει και να προσδιορίσει τη συνολική έκταση δύο διαφορετικών συμβάντων πυρκαγιάς που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2017 στα Κύθηρα και τη Σαρωνίδα της Ελλάδας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα Spatial Modeler του λογισμικού Erdas Imagine. Για κάθε μελέτη περίπτωσης, εφαρμόστηκαν τρεις απλές αλλά αποτελεσματικές προσεγγίσεις: i) Αφαίρεση εγγύς υπέρυθρου καναλιου, ii) δείκτης NDVI και iii) δείκτης NBR.

wf

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν για όλες τις περιπτώσεις, δείχνουν ότι η συνδυαστική χρήση ενός ισχυρού και εξαιρετικά προσαρμόσιμου εργαλείου, όπως το Spatial Modeler του Erdas Imagine με δεδομένα Sentinel 2, μπορεί άμεσα να προσφέρει αξιόπιστη και πολύ ακριβή εκτίμηση των καμένων περιοχών. Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας GIS που επιτρέπει την ακριβή και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από τις αρχές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο