Τελετή ολοκλήρωσης ερευνητικού έργου ΑΡΤΕΜΙΣ

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έλαβε χώρα η τελετή ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου ΑΡΤΕΜΙΣ στην Αθήνα. Κατά την τελετή παρουσιάστηκε συνολικά η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου καθώς και τα αποτελέσματά του δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΑΡΤΕΜΙΣ αλλά και σε εργασίες που έχουν προκύψει στα πλαίσια του έργου. Η πλατφόρμα ΑΡΤΕΜΙΣ αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο που υποστηρίζει ποσοτικές μετρήσεις ειδικών δεικτών που σχετίζονται με την κατάσταση και την υγεία των δασών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εξαγωγή και ανάλυση μετρήσεων από τηλεπισκοπικές παρατηρήσεις κυρίως από πολυφασματικά δεδομένα από τους δορυφόρους Sentinel-2. Επίσης, το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ υποστηρίζει τη διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών σχετικά με την βλάστηση μέσω της παραγωγής ειδικών δια  γραμμάτων που συγκρίνουν τις μέσες μηνιαίες ενός έτους με ένα άλλο.

Κατηγορίες: Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο