Δημιουργία σύγχρονων 3Δ υποβάθρων από δεδομένα LIDAR για την έξυπνη και ασφαλή διαχείριση βιομηχανικών περιοχών

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στη χρήση 3Δ νεφών σημείων που προέρχονται από εναέρια συστήματα LIDAR για την 3Δ ανακατασκευή και αποτύπωση περιοχών, όπως και για την αυτόματη εξαγωγή και κατάτμηση αντικειμένων ενδιαφέροντος. Τα LIDAR δεδομένα αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος σημείων με πληροφορία θέσης Χ, Υ, Ζ ή/και με άλλη πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται από τον δέκτη σάρωσης, όπως ένταση (intensity), πολλαπλές επιστροφές παλμού (multiple returns) κ.ά. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των εναέριων συστημάτων LIDAR είναι: 1) η δυνατότητα λήψης δεδομένων κατά τη νύχτα, 2) η 3Δ αναπαράσταση σύνθετων περιοχών, 3) η ταχεία συλλογή πυκνών νεφών σημείων με γεωαναφορά για μεγάλες περιοχές, 4) η υψηλή ακρίβεια θέσης των νεφών σημείων κατά Χ, Υ, Ζ, αλλά και η ομοιογενής τους συμπεριφορά και 5) η καταγραφή πρόσθετης πληροφορίας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τα δεδομένα LIDAR κατάλληλα για πληθώρα εφαρμογών όπως αρχαιολογικές μελέτες, καταγραφή της γεωμορφολογίας, ανίχνευση βλάστησης, εξαγωγή ψηφιακών μοντέλων επιφάνειας (DSM) και εδάφους (DTM), ανίχνευση μεταβολών αντικειμένων, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, υπολογισμό γεωμετρικών στοιχείων οδών και δικτύων, 3Δ μοντελοποίηση πόλεων σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (Level of Details-LoDs), κ.ά. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, γίνεται συνδυασμός δεδομένων LIDAR και έγχρωμων (RGB) εικόνων (multimodal data fusion) για τη δημιουργία σύγχρονων 3Δ υποβάθρων με δυνατότητα αξιοποίησής τους σε εφαρμογές έξυπνης και ασφαλούς διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών, καθώς και άντλησης από αυτά διαφόρων ειδών χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις βιομηχανικές περιοχές.

                              

 

      

 

      

 

           

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Maltezos, E.​, Charalampopoulou, B​. 2018. European Association of Remote Sensing Companies (EARSC) (http://eomag.eu/articles/4270/airborne-lidar-remote-sensing-techniques-for-monitor-3d-industrial-cities)

 

Κατηγορίες: ΈργαΕφαρμογές..

Μετάβαση στο περιεχόμενο